შიაცუ

90 წთ
შიაცუ არა მხოლოდ მასაჟი, არამედ ჩინურ ტრადიციულ მედიცინაზე დაფუძნებული იაპონური სამკურნალო პროცედურაა. პროცედურა მოიცავს წერტილოვან თერაპიას, პასიურ სტრეჩინგს და ორგანიზმის ბალანსში მოყვანას.