ვინოთერაპია

30 წთ

სადრენაჟე და ტონუსის ასამაღლებელი პროცედურა, რომელიც ხელს უწყობს კანის დაბერების პროცესის შენელებას, ხსნის დაძაბულობას და სტრესს.