ველოსიპედით სეირნობა

ჩვენთან იმდენი რამ არის სანახავი, რომ ველოსიპედით სეირნობა სასიამოვნო და განწყობის ასამაღლებელ პროცესთან ერთად, თავგადასავალიც კი არის.
ჩაუყევით ტბისპირა ბილიკებს, განაგრძეთ გზა ყვავილების და ბალახების სურნელებით გაჯერებული ველებისკენ, შემოუარეთ ვენახებს და ჩაუქროლეთ საჯინიბოს წინ აღმართლი წაბლის ხეების რიგს.
ვერაფერი შეედრება მზის ჩასვლისას ოქროსფერ სხივებში სეირნობას.